WOSiR - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zarządzenie nr 14/23 Burmistrza Wielunia w sprawie ustalenia wielkości opłaty kwartalnej na targowisku miejskim oraz w miejscach wyznaczonych do handlu na terenie Wielunia

10 lutego 2023