WOSiR - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stadiony i boiska

Informujemy, że od dnia 01.01.2024r zmieniają się wysokości opłat z obiektów sportowych.

Zarządzamy obecnie:

Stadion Miejski, ul. Wojska Polskiego 38
W skład kompleksu wchodzą:

Głównym użytkownikiem obiektu jest Wieluński Klub Sportowy.

Wieluński stadion jest poddawany sukcesywnym remontom i udoskonaleniom.
W 2006 roku pomyślano o najważniejszych osobach, czyli kibicach i odnowiono sektory widowni. Usunięto stare zniszczone ławki a w zamian zamontowano nowe, plastikowe fotele. Na widowni znajduje się teraz 650 miejsc siedzących.
Wydzielono także specjalną część widowni dla kibiców drużyny przyjezdnej liczącą 75 miejsc.

Wokół płyty stadionu znajduje się klasyczna bieżnia 400m służąca do zawodów lekkoatletycznych, treningów młodzieży z wieluńskich szkół i piłkarzy wieluńskiego WKS.

Boiska piłkarskie przy ul. Wojska Polskiego

 a) o nawierzchni naturalnej *, **

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena w złotych

1.

Organizacja zajęć sportowych przez stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Wieluń

60 min.

40,00 zł

2.

Organizacja zajęć sportowych przez stowarzyszenia sportowe spoza Gminy Wieluń, osoby fizyczne i prawne

60 min.

150,00 zł

3.

Cele inne niż zajęcia sportowe, sport kwalifikowany

60 min.

400,00 zł

 

b) o nawierzchni sztucznej *, **

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena w złotych

Bez oświetlenia

Z oświetleniem

1.

Organizacja zajęć sportowych przez stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Wieluń

60 min.

40,00 zł

75,00 zł

2.

Organizacja zajęć sportowych przez stowarzyszenia sportowe spoza Gminy Wieluń – grupy młodzieżowe

60 min.

150,00 zł

190,00 zł

3.

Organizacja zajęć sportowych przez stowarzyszenia sportowe spoza Gminy Wieluń, osoby fizyczne i prawne

60 min.

210,00 zł

250,00 zł

4.

Cele inne niż zajęcia sportowe, sport kwalifikowany

60 min.

350,00 zł

450,00 zł

* -  dotyczy wynajmu boiska z korzystaniem z szatni; czas liczony od wejścia do wyjścia z szatni

**-  opłaty nalicza się proporcjonalnie - za każdy rozpoczęty kwadrans zegarowy

Boisko o nawierzchni sztucznej lokalizacja przy ul. POW 14 i ul. ks. Wendta

 Głównymi użytkownikami obiektu są: wieluńskie szkoły oraz osoby fizyczne.

 

UWAGA

 Informujemy, że ze względu na remont boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią część obiektu "ORLIK" będzie nieczynna do zakończenia prac.