WOSiR - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Pływalnia kryta

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z przykrością informujemy, że od dnia 20 marca 2021r  Pływalnia Kryta będzie nieczynna do odwołania.

 

 

Instrukcja korzystania z Pływalni Krytej WOSiR w reżimie sanitarnym,

na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania basenów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 

Instrukcja jest uzupełnieniem podstawowego regulaminu korzystania z basenu, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów Pływalni Krytej WOSiR, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz, ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

 

I. WYMOGI SANITARNE

  1. Przed skorzystaniem z usługi każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpiecznego korzystania z Pływalni Krytej WOSiR.

  2. Każdy Klient, który źle się czuje, ma infekcje dróg oddechowych, obserwuje u siebie objawy COVID-19, powinien bezwzględnie zostać w domu.

  3. Zachęca się Klientów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe), o rozważenie decyzji korzystania z Pływalni albo o podjęciu decyzji zaniechania korzystania z Pływalni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego

  4. Wchodząc do obiektu należy zdezynfekować ręce specjalnie do tego przygotowanym środkiem w punkcie znajdującym się przy wejściu do obiektu.

  5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów także w szatniach i przy umywalkach.

  6. Poruszając się po obiekcie należy nosić maseczkę lub w inny sposób zasłaniać usta i nos. Osłona ust i nosa, obowiązuje od wejścia do obiektu, powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk a następnie na halę basenową. Ubierając się po skorzystaniu z basenu należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni przy szafce.

  7. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

  8. Przy okienku kasowym może znajdować się jedna osoba, obowiązuje zachowanie odstępu 1,5 m oraz poruszanie się według wyznaczonych dróg komunikacji.

  9. Na terenie obiektu  obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od innych Użytkowników.

  10. Przed wejściem na halę basenową należy skorzystać z prysznica i starannie umyć ciało.

 

 

II. WYMOGI ORGANIZACYJNE

1. Pływalnia Kryta będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-22.00 a w

soboty i niedziele  w godzinach 12.00-18.00. Święta nieczynne.

Pobyty w wodzie w godzinach:

Od poniedziałku do piątku – 07.00, 08.15, 09.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.45,

17.00, 18.15, 19.30, 20.45.

Soboty i niedziele  – 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00.

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników Pływalni wstęp do obiektu 10 minut przed wyżej wymienionymi godzinami.

2. Z holu usunięte zostaną siedziska.

3. Wyłączone z użytkowania zostanie jacuzzi.

4.Sauna czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00, 18.15, 19.30,20.45, w

soboty 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00 w niedziele 14.30, 15.45, 17.00.

W saunie jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby wyłącznie w pozycji siedzącej, zachowując odległość 1,5 m od innych użytkowników.

5. Jednorazowo z obiektu będzie mogło korzystać maksymalnie 40 osób .

6. Osoby nie stosujące się do poleceń personelu i ratowników będą zobligowane do

natychmiastowego opuszczenia obiektu. W przeciwnym przypadku zawiadomiona

będzie Policja.

 

 

Pływalnia kryta przy ul. P.O.W. 14

 Obiekt wyposażony w:

 

 


Na basenie zawsze przebywa minimum dwóch wysoko kwalifikowanych ratowników oraz pozostali pracownicy obsługi.

Ceny obowiązujące od 2 stycznia 2020 r:

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Bilet wstępu ulgowy* Bilet wstępu normalny
1. Bilet wstępu 45 min. 9,00 zł 11,00 zł
2. Bilet wstępu – Program 3+ ** 45 min. 7,00 zł 9,00 zł
3. Bilet wstępuBilet wstępu – Program 65+ ** 45 min. - 9,00 zł
4. Bilet wstępu wraz z korzystaniem z sauny 45 min. 11,00 zł 13,00 zł
5. Bilet wstępu wraz z korzystaniem z sauny - Program 3+ ** 45 min. 9,00 zł 11,00 zł
6. Bilet wstępu wraz z korzystaniem z sauny - Program 65+ ** 45 min. - 11,00 zł
7. Karnet miesięczny 1 x 45 min./tydzień 32,00 zł 40,00 zł
8. Karnet miesięczny - Program 3+ ** 1 x 45 min./tydzień 25,00 zł 34,00 zł
9. Karnet miesięczny - Program 65+ ** 1 x 45 min./tydzień - 32,00 zł
10. Karnet miesięczny wraz z korzystaniem z sauny 1 x 45 min./tydzień 40,00 zł 48,00 zł
11. Karnet miesięczny wraz z korzystaniem z sauny – Program 3+ ** 1 x 45 min./tydzień 34,00 zł 41,00 zł
12. Karnet miesięczny wraz z korzystaniem z sauny – Program 65+ ** 1 x 45 min./tydzień - 40,00 zł
13. Bilet wstępu dla szkół podstawowych i przedszkoli z Gminy Wieluń 45 min. - 6,00 zł
14. Bilet wstępu dla pozostałych szkół, grup zorganizowanych powyżej 10 osób 45 min. - 9,00 zł
15. Bilet wstępu dla niepełnosprawnych *** 45 min. - 4,00 zł
16. Bilet instruktorski 45 min. - 15,00 zł

* - Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży w wieku szkolnym, studentom do lat 25, emerytom i rencistom - za okazaniem ważnej legitymacji oraz uczestnikom Programu 65+, za okazaniem Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

** - Korzystanie z ulg Programu "Wieluń sprzyja rodzinom 3+" możliwe jest wyłącznie za okazaniem Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

*** - Bilet dla niepełnosprawnych przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18 z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną za okazaniem ważnej legitymacji.

Artykuły

Zmiana cen na Pływalni Krytej

Informujemy, że z dniem 02.01.2020r ceny korzystania z Pływalni Krytej ulegają zmianie.

1 stycznia 2020