WOSiR - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Pływalnia kryta

Pływalnia kryta przy ul. P.O.W. 14

 Obiekt wyposażony w:

 Pływalnia czynna w miesiącach od września do czerwca:

Głównymi użytkownikami obiektu są wieluńskie szkoły i osoby fizyczne.

W godzinach dopołudniowych basen jest zarezerwowany dla uczniów wieluńskich szkół. Natomiast w godzinach popołudniowych zmienia status na ogólnodostępny.

Na basenie zawsze przebywa minimum dwóch wysoko kwalifikowanych ratowników oraz pozostali pracownicy obsługi.

Ceny obowiązujące od 2 stycznia 2017 r:

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Bilet wstępu ulgowy* Bilet wstępu normalny
1. Bilet wstępu 45 min. 7,00 zł 9,00 zł
2. Bilet wstępu – Program 3+ ** 45 min. 5,00 zł 7,00 zł
3. Bilet wstępuBilet wstępu – Program 65+ ** 45 min. - 7,00 zł
4. Bilet wstępu wraz z korzystaniem z sauny 45 min. 9,00 zł 11,00 zł
5. Bilet wstępu wraz z korzystaniem z sauny - Program 3+ ** 45 min. 7,00 zł 9,00 zł
6. Bilet wstępu wraz z korzystaniem z sauny - Program 65+ ** 45 min. - 9,00 zł
7. Karnet miesięczny 1 x 45 min./tydzień 25,00 zł 32,00 zł
8. Karnet miesięczny - Program 3+ ** 1 x 45 min./tydzień 17,00 zł 26,00 zł
9. Karnet miesięczny - Program 65+ ** 1 x 45 min./tydzień - 25,00 zł
10. Karnet miesięczny wraz z korzystaniem z sauny 1 x 45 min./tydzień 32,00 zł 40,00 zł
11. Karnet miesięczny wraz z korzystaniem z sauny – Program 3+ ** 1 x 45 min./tydzień 25,00 zł 34,00 zł
12. Karnet miesięczny wraz z korzystaniem z sauny – Program 65+ ** 1 x 45 min./tydzień - 32,00 zł
13. Bilet wstępu dla szkół podstawowych i przedszkoli z Gminy Wieluń 45 min. - 5,00 zł
14. Bilet wstępu dla pozostałych szkół, grup zorganizowanych powyżej 10 osób 45 min. - 7,00 zł
15. Bilet wstępu dla niepełnosprawnych *** 45 min. - 4,00 zł
16. Bilet instruktorski 45 min. - 12,00 zł

* - Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży w wieku szkolnym, studentom do lat 25, emerytom i rencistom - za okazaniem ważnej legitymacji oraz uczestnikom Programu 65+, za okazaniem Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

** - Korzystanie z ulg Programu 3+ możliwe jest wyłącznie za okazaniem Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

*** - Bilet dla niepełnosprawnych przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18 z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną za okazaniem ważnej legitymacji.

Artykuły

Pływalnia Kryta czynna również w niedzielę

Pływalnia Kryta od miesiąca października czynna także w niedzielę. Zapraszamy!
1 października 2018