WOSiR - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Hale sportowe

Informujemy, że od dnia 01.01.2023r zmieniają się wysokości opłat z obiektów sportowych.

Hala Sportowa przy ul. Częstochowskiej 35
W obiekcie znajdują się:

Głównymi użytkownikami obiektu są: I LO im. T. Kościuszki, KS Siatkarz, MKS Wieluń, Gimnazjum nr 1, Powiatowe Zrzeszenie LZS, Wieluńska Liga Siatkówki i osoby fizyczne.
Sala gimnastyczna przy ul. POW 14, obok pływalni krytej
Na obiekcie ponadto:

Głównymi użytkownikami obiektu są: Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Klub Sportowy „Pszczółka” Karate Tradycyjne oraz osoby fizyczne.
Cennik dla Hali Sportowej przy ul. Częstochowskiej:

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Jeden sektor

Dwa sektory

Cała hala

1.

Organizacja zajęć sportowych przez szkoły

60 min.

25,00 zł

48,00 zł

71,00 zł

2.

Organizacja zajęć sportowych przez stowarzyszenia sportowe (grupy młodzieżowe)

60 min.

30,00 zł

58,00 zł

84,00 zł

3.

Organizacja zajęć sportowych przez stowarzyszenia sportowe (grupy seniorskie), osoby fizyczne i prawne

60 min.

41,00 zł

84,00 zł

120,00 zł

4.

Cele inne niż zajęcia sportowe

60 min.

-

-

270,00 zł

5.

Wynajęcie hali z montażem i demontażem trybun estradowych

1 dzień

-

-

5800,00 zł

6.

Wstęp na imprezy biletowane

1 osoba

Bilet ulgowy *

Bilet normalny

7,00 zł

 

10,00 zł

 

 

 * - Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży w wieku szkolnym, studentom do lat 25,

emerytom i rencistom - za okazaniem ważnej legitymacji oraz uczestnikom Programu 65+.

 

 

 

Cennik dla Sali gimnastycznej przy ul. P.O.W. 14:

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena w złotych

1.

Organizacja zajęć sportowych przez szkoły podstawowe z Gminy Wieluń

60 min

30,00 zł

2.

Organizacja zajęć sportowych przez pozostałe szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, Państwową Straż Pożarną i Policję

60 min

35,00 zł

3.

Organizacja zajęć sportowych przez stowarzyszenia sportowe (grupy młodzieżowe)

60 min

35,00 zł

4.

Organizacja zajęć sportowych przez stowarzyszenia sportowe (grupy seniorskie), osoby fizyczne i prawne

60 min

48,00 zł

5.

Cele inne niż zajęcia sportowe

60 min.

100,00 zł

6.

Zajęcia wychowania fizycznego dla szkół, których organem  prowadzącym jest Gmina Wieluń

45 min.

12,00 zł