WOSiR - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lodowisko

Informujemy, że od dnia 17.01.2018r. (środa) będzie czynne lodowisko w następujących godzinach:

17.01 - 16.00 - 21.00 Wstęp gratis, wypożyczenie łyżew w/g obowiązującego cennika

18.01 - 16.00-21.00

19.01 - 16.00-21.00

20.01 - 10.00-15.00 16.00-21.00

Pozostałe dni w/g harmonogramu.

Lodowisko sztuczne - lokalizacja przy ul. POW 14 i ul. H. Wendta.

Obiekt czynny w sezonie zimowym w godzinach:

dni powszednie 8-15, 16-21

soboty, niedziele i święta 10-15, 16-21

Przerwa na konserwację lodu – codziennie w godzinach 15-16.

 

Ceny lodowiska WOSiR obowiązujące od dnia 5 stycznia 2016 r.

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Bilet wstępu ulgowy* Bilet wstępu normalny Całe lodowisko
1. W dni powszednie do godziny 16 - tej 60 min. 4,00 zł 6,00 zł 220,00 zł
2. W dni powszednie do godziny 16 – tej - Program 3+ ** 60 min. 2,00 zł 4,00 zł 220,00 zł
3. Dopłata do biletu w dni powszednie do godziny 16 – tej Każdy następny rozpoczęty kwadrans 1,00 zł 1,50 zł -
4. Dopłata do biletu w dni powszednie do godziny 16 – tej – Program 3+ ** Każdy następny rozpoczęty kwadrans 0,50 zł 1,00 zł -
5. W dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta 60 min. 5,00 zł 7,00 zł 440,00 zł
6. W dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta – Program 3+ ** 60 min. 4,00 zł 6,00 zł 330,00 zł
7. Dopłata do biletu w dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta Każdy następny rozpoczęty kwadrans 1,25 zł 1,75 zł -
8. Dopłata do biletu w dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta – Program 3+ ** Każdy następny rozpoczęty kwadrans 1,00 zł 1,50 zł -

* - Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży w wieku szkolnym, studentom do lat 25, emerytom i rencistom - za okazaniem ważnej legitymacji oraz uczestnikom Programu 65+,

** - Korzystanie z ulg Programu 3+ oraz Programu 65+ możliwe jest wyłącznie za okazaniem odpowiedniej Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

*** - Bilety dla niepełnosprawnych przysługują dzieciom i młodzieży do lat 18 z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną za okazaniem ważnej legitymacji.

 

Wypożyczalnia łyżew - lodowisko sztuczne

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Cena w złotych
1. Wypożyczenie 1 pary łyżew w dni powszednie do godziny 16 - tej 60 min. 5,00 zł
2. Wypożyczenie 1 pary łyżew w dni powszednie do godziny 16 – tej – program 3+,65+* * 60 min. 4,00 zł
3. Dopłata do wypożyczenia łyżew w dni powszednie do godziny 16 - tej Każdy następny rozpoczęty kwadrans 1,25 zł
4. Dopłata do wypożyczenia łyżew w dni powszednie do godziny 16 – tej – program 3+,65+ ** Każdy następny rozpoczęty kwadrans 1,00 zł
5. Wypożyczenie 1 pary łyżew w dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta 60 min. 6,00 zł
6. Wypożyczenie 1 pary łyżew w dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta – program 3+,65+ ** 60 min. 5,00 zł
7. Dopłata do wypożyczenia łyżew w dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedzielę, święta Każdy następny rozpoczęty kwadrans 1,50 zł
8. Dopłata do wypożyczenia łyżew w dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedzielę, święta – program 3+,65+ ** Każdy następny rozpoczęty kwadrans 1,25 zł
9. Ostrzenie łyżew – 1 para 1x 8,00 zł

** - Korzystanie z ulg Programu 3+ oraz Programu 65+ możliwe jest wyłącznie za okazaniem odpowiedniej Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica.