Jesteś tutaj: Start / Pływalnia kryta

Pływalnia kryta

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uwaga

 

Informujemy, że od 04.05.2021r Pływalnia Kryta będzie dostępna dla niżej wymienionych osób w godzinach  Poniedziałek- Piątek 12.00-19.00

Sobota - 12.00-15.30

 

Wprowadzone rozwiązania obowiązują od 04.05.2021r do 28.05.2021r

Wszelkie zajęcia odbywają się bez udziału publiczności

Sauny nadal pozostają nieczynne

Ilość osób na obiekcie 50% maksymalnego obłożenia

 

Od 4 maja na pływalnie wracają zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

 

Rozporządzenie rozszerza nasza dostępność dla:

 

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3,

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

3) zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,

4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,

6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

 

 

 

 

 

Instrukcja korzystania z Pływalni Krytej WOSiR w reżimie sanitarnym,

na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania basenów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 

Instrukcja jest uzupełnieniem podstawowego regulaminu korzystania z basenu, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów Pływalni Krytej WOSiR, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz, ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

 

I. WYMOGI SANITARNE

 1. Przed skorzystaniem z usługi każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpiecznego korzystania z Pływalni Krytej WOSiR.

 2. Każdy Klient, który źle się czuje, ma infekcje dróg oddechowych, obserwuje u siebie objawy COVID-19, powinien bezwzględnie zostać w domu.

 3. Zachęca się Klientów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe), o rozważenie decyzji korzystania z Pływalni albo o podjęciu decyzji zaniechania korzystania z Pływalni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego

 4. Wchodząc do obiektu należy zdezynfekować ręce specjalnie do tego przygotowanym środkiem w punkcie znajdującym się przy wejściu do obiektu.

 5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów także w szatniach i przy umywalkach.

 6. Poruszając się po obiekcie należy nosić maseczkę lub w inny sposób zasłaniać usta i nos. Osłona ust i nosa, obowiązuje od wejścia do obiektu, powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk a następnie na halę basenową. Ubierając się po skorzystaniu z basenu należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni przy szafce.

 7. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

 8. Przy okienku kasowym może znajdować się jedna osoba, obowiązuje zachowanie odstępu 1,5 m oraz poruszanie się według wyznaczonych dróg komunikacji.

 9. Na terenie obiektu  obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od innych Użytkowników.

 10. Przed wejściem na halę basenową należy skorzystać z prysznica i starannie umyć ciało.

 

 

II. WYMOGI ORGANIZACYJNE

1. Pływalnia Kryta będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-19.00 a w

soboty   w godzinach 12.00-15.30. Niedziele i  święta nieczynne.

Pobyty w wodzie w godzinach:

Od poniedziałku do piątku –  12.00, 13.15, 14.30, 15.45,

17.00, 18.15.

Soboty   – 12.00, 13.15, 14.30.

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników Pływalni wstęp do obiektu 10 minut przed wyżej wymienionymi godzinami.

2. Z holu usunięte zostaną siedziska.

3. Wyłączone z użytkowania zostanie jacuzzi i sauny.

5. Jednorazowo z obiektu będzie mogło korzystać maksymalnie 30 osób .

6. Osoby nie stosujące się do poleceń personelu i ratowników będą zobligowane do

natychmiastowego opuszczenia obiektu. W przeciwnym przypadku zawiadomiona

będzie Policja.

 

 

Pływalnia kryta przy ul. P.O.W. 14

 Obiekt wyposażony w:

 • nieckę pływacką o wymiarach 25x12,5m;
 • widownię na ok. 100 osób,
 • zaplecze - szatnie + prysznice,
 • saunę dla ok. 6-8 osób,
 • wannę z hydromasażem,
 • punkt gastronomiczny.

 

 


Na basenie zawsze przebywa minimum dwóch wysoko kwalifikowanych ratowników oraz pozostali pracownicy obsługi.

Ceny obowiązujące od 2 stycznia 2020 r:

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Bilet wstępu ulgowy* Bilet wstępu normalny
1. Bilet wstępu 45 min. 9,00 zł 11,00 zł
2. Bilet wstępu – Program 3+ ** 45 min. 7,00 zł 9,00 zł
3. Bilet wstępuBilet wstępu – Program 65+ ** 45 min. - 9,00 zł
4. Bilet wstępu wraz z korzystaniem z sauny 45 min. 11,00 zł 13,00 zł
5. Bilet wstępu wraz z korzystaniem z sauny - Program 3+ ** 45 min. 9,00 zł 11,00 zł
6. Bilet wstępu wraz z korzystaniem z sauny - Program 65+ ** 45 min. - 11,00 zł
7. Karnet miesięczny 1 x 45 min./tydzień 32,00 zł 40,00 zł
8. Karnet miesięczny - Program 3+ ** 1 x 45 min./tydzień 25,00 zł 34,00 zł
9. Karnet miesięczny - Program 65+ ** 1 x 45 min./tydzień - 32,00 zł
10. Karnet miesięczny wraz z korzystaniem z sauny 1 x 45 min./tydzień 40,00 zł 48,00 zł
11. Karnet miesięczny wraz z korzystaniem z sauny – Program 3+ ** 1 x 45 min./tydzień 34,00 zł 41,00 zł
12. Karnet miesięczny wraz z korzystaniem z sauny – Program 65+ ** 1 x 45 min./tydzień - 40,00 zł
13. Bilet wstępu dla szkół podstawowych i przedszkoli z Gminy Wieluń 45 min. - 6,00 zł
14. Bilet wstępu dla pozostałych szkół, grup zorganizowanych powyżej 10 osób 45 min. - 9,00 zł
15. Bilet wstępu dla niepełnosprawnych *** 45 min. - 4,00 zł
16. Bilet instruktorski 45 min. - 15,00 zł

* - Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży w wieku szkolnym, studentom do lat 25, emerytom i rencistom - za okazaniem ważnej legitymacji oraz uczestnikom Programu 65+, za okazaniem Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

** - Korzystanie z ulg Programu "Wieluń sprzyja rodzinom 3+" możliwe jest wyłącznie za okazaniem Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

*** - Bilet dla niepełnosprawnych przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18 z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną za okazaniem ważnej legitymacji.

Artykuły

Zmiana cen na Pływalni Krytej

Informujemy, że z dniem 02.01.2020r ceny korzystania z Pływalni Krytej ulegają zmianie.

1 stycznia 2020